top of page

OPINIÓ

MANIFEST DE L'IEC, AMICS DE CERDANYA I CATALANS SENSE FRONTERES

LA CERDANYA NO TÉ FRONTERES – LA CERDANYA NO VOL FRONTERES

MANIFEST DEL CCEPC
UNIÓ DE CENTRES D'ESTUDIS TRANSPIRINENCS (U.C.E.T.)

Estatuts                      Membres

CENTRE PILOT D’ENSENYAMENT DE GRAU MIG DE LA CERDANYA

 

De ja fa temps que estem treballant per aconseguir un centre d’ensenyament de grau mig en el que s’hi puguin trobar tots els estudiants de la comarca.

El projecte es basa en fer un únic centre pilot pels estudiants de les dues bandes de la frontera, permetent així que tots els joves aprenguin una llengua comuna i que es coneguin i es relacionin.

Els estudis es farien en la llengua pròpia de La Cerdanya -el català- però algunes assignatures es realitzarien en Francès i en Castellà, amb què s’aconseguiria, que un cop acabats aquests estudis, els alumnes podrien passar al cicle universitari tant a Catalunya, com a França, com anar a universitats de parla castellana.

El professorat se seleccionaria, segons les matèries a impartir, de llengua catalana i francesa.

Es finançaria amb fons de la Unió Europea, de l’Estat Francès i de La Generalitat de Catalunya.

Ja s’han fet contactes a nivell de la U.E., de l’Administració Francesa i dels departaments d’ensenyament de La Generalitat de Catalunya.

Existeixen precedents en d’altres fronteres de la Comunitat amb resultat satisfactori.

 

El projecte roman aturat per motius territorials. Fet incomprensible en temps d’unió Europea.

bottom of page