última actualització: 4/04/2020

© 2023 by The Artifact. Proudly created with Wix.com

Buscar

Avís

El 25 de maig de 2018 ha entrat en vigor el Reglament general de protecció de dades de la Unió Europea (Reglament 2016/679, del 27 d’abril de 2016), i per això l’Institut d’Estudis Ceretans ha modificat la seva política de privacitat relativa al tractament de les dades de caràcter personal per tal d’adequar-la a la nova normativa.

L’Institut d’Estudis Ceretans continua garantint, com ho feia amb l’anterior legislació (la Llei orgànica de protecció de dades), el compliment dels principis de transparència i informació en el tractament de les dades de caràcter personal.

La nova legislació no implica canvis en la manera i la finalitat amb què tractem les vostres dades, tot i que ha ampliat els drets existents.

Us informem que únicament utilitzarem les vostres dades per a gestionar la vostra vinculació a la societat de la qual sou sòcia/soci. Us recordem que les vostres dades no seran cedides a tercers ni es produiran transferències a tercers països o organitzacions internacionals. En el cas de causar baixa de la societat filial, es conservaran les vostres dades com a part del registre històric de socis.

Tanmateix, recordeu que podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació en el tractament i portabilitat de les vostres dades adreçant-vos per correu a l'Institut d'Estudis Ceretans o bé a l'e-mail: ieceretans@gmail.com