Buscar

Obertes les candidatures a Cerdà de l'any 2020

Ja està oberta la fase de proposta de candidatures per al Cerdà de l’any 2020, on persones físiques, associacions i ajuntaments de la Cerdanya poden proposar un màxim de dos candidats, per la qual cosa els adjuntem la corresponen butlleta.

El termini de presentació de les candidatures és el 9 de febrer de 2021.El guardó del Cerdà de l’Any, que celebra la seva XXXV edició, té dues fases: la proposta de candidatures i l’elecció del Cerdà de l’Any. La primera fase ja està en marxa i les persones físiques, les associacions i els ajuntaments de Cerdanya poden fer les seves propostes.

En aquesta fase, tothom pot omplir la butlleta adjunta i fer-la arribar a qualsevol ajuntament cerdà, a l’oficina del Pànxing, a l’apartat de correus 162 de Puigcerdà o per e-mail a: ieceretans@gmail.com. La butlleta també es pot descarregar de la web de l’Institut d’Estudis Ceretans (www.ieceretans.org) o del seu grup de Facebook.


Les bases del Cerdà de l’Any adjuntes són les que serviran de barem al jurat qui escollirà les tres candidatures a Cerdà de l’Any d’entre aquelles que hagin obtingut més suport. Les tres finalistes seran les que es votaran a la segona fase.

BASES


El guardó del Cerdà de l’Any va ser creat per una iniciativa conjunta de l’Institut d’Estudis Ceretans, Amics de Cerdanya i Radio Pirineus. En l’actualitat, l’entitat organitzadora és l’Institut d’Estudis Ceretans.

1°) El guardó tindrà una periodicitat anual i podrà ser declarat desert.

2°) L’entitat organitzadora nomenarà una comissió organitzadora que recollirà totes les candidatures proposades i les presentarà al jurat, que podrà afegir-ne altres noves si les considera d’especial rellevància.

3°) El jurat, amb vot secret a totes les fases de selecció, triarà entre totes les candidatures presentades, les tres que hagin obtingut el major suport per sotmetre-les a votació popular.

4°) L’entitat organitzadora comunicarà als ajuntaments el nom per tal que se’n faci publicitat a cada municipi i es puguin recollir els vots. També es comunicaran al Pànxing, a la resta de la premsa i a les xarxes.

5°) Per escollir el guardonat o guardonada, el jurat tindrà el 50% de valoració i la votació popular l’altre 50%. La candidatura que obtingui major suport, rebrà la nominació de Cerdà de l’Any. Qui ocupi el càrrec a la Presidència de la comissió organitzadora proclamarà públicament el nom de la candidatura guardonada.

Per al vot popular es podrà votar a la web del IEC (www.ieceretans.org), o a l’ajuntament del seu poble, posant: nom, cognom, població i vot. El vot serà individual.

6°) El jurat estarà format per més de 10 persones majors de divuit anys, nascudes o vinculades estretament a la Cerdanya. Es procurarà que siguin persones representatives de totes les zones de la comarca i amb el major ventall possible d’opcions socials.

7°) Els membres del jurat seran proposats per la comissió organitzadora i seran ratificats i nomenats per la Junta Directiva de l’entitat organitzadora.

8°) Cada membre del jurat podrà romandre 5 anys com màxim.

9°) El veredicte del jurat serà inapel·lable.

10°) Pot ser nomenat Cerdà de l’Any qualsevol persona o entitat, nascuda o no a la Cerdanya, però que hi estigui vinculada molt especialment.

11°) Seran mèrits preferents per obtenir el guardó haver demostrat, amb els fets o actituds, una sòlida tasca cívica en favor de qualsevol aspecte de la Cerdanya.

12) El jurat valorarà molt especialment els aspectes relacionats amb la personalitat cultural i humana de la persona o associació que es proposa i de la seva estreta relació amb la Cerdanya, la seva visió com a unitat territorial i la defensa i promoció de la llengua i cultura catalanes a la comarca.

13°) El jurat tindrà present, de forma especial, en l’adjudicació del guardó, la constància en la tasca i el currículum de servei i fidelitat a aquesta terra.

14°) Qui configuri el jurat haurà de mostrar profunda receptivitat a les consideracions dels altres membres. Es molt important que individualment tinguin una visió oberta i total de la Cerdanya

15°) Si surt com a finalista algú de la família d’un membre del jurat, aquest membre s’ha de retirar del jurat.

16°) Les candidatures prou rellevants que no guanyin una vegada, però que podrien fer-ho en una altra ocasió, poden tornar a ser presentades.

17°) Excepcionalment, la comissió organitzadora, en cas de manca de participació, podrà nomenar candidatures a Cerdà de l’Any.

18°) El valor del premi és únicament honorífic. La comissió organitzadora lliurarà un objecte artístic a la candidatura guanyadora.

19°) El Cerdà de l’Any precedent entregarà el guardó al nou Cerdà de l’Any

20°) Si l’entitat organitzadora ho considera oportú, podrà modificar puntualment aquestes bases, prèvia aprovació per part de la seva Junta Directiva, però conservant sempre la intenció d’homenatjar qui hagi demostrat un esperit de servei envers la Cerdanya.

Entradas Recientes

Ver todo

última actualització: 18/01/2021

© 2023 by The Artifact. Proudly created with Wix.com